Hvad er vrangforestillinger?

Vrangforestillinger er en usand forestilling, som en person finder så overbevisende sande, at personen har en individuel opfattelse af den ydre omkringliggende verden, som ikke kan ændres af rationelle argumenter og modbeviser. Det er således forestillinger, som ingen andre deler. Vrangforestillinger er altså en tanke- og tankeindholdsforstyrrelse og kan forekomme ved en række psykiske lidelser som f.eks. demens, delir, skizofreni og ved andre psykoser.
En vigtig pointe i forhold til vrangforestillinger er dog, at man skal huske, at det ikke er alle faste og urokkelige overbevisninger, der anses som vrangforestillinger. Et eksempel på dette kunne eksempelvis være troen på overnaturlige fænomener. I modsætning til vrangforestillinger, er dette kulturelt forventeligt og uden endeløse argumentationer og beviser, som ellers er meget karakteristisk ved vrangforestillinger. 

Vrangforestillinger kan beskrives som bizarre. En bizar vrangforestilling er, når indholdet i tanken er så åbenlyst absurd og ikke på nogen måde giver mening. Dette kan eksempelvis være, at FBI overvåger én ved at de har placeret en agent inde i væggen ved at gøre ham så lille som en myre. 

Forskellige former for vrangforestillinger

Vrangforestillinger kan inddeles i forskellige temaer. Følgende temaer vil blive gennemgået med eksempler: Forfølgelse og selvhenførende vrangforestillinger. Af andre temaer kan nævnes storhedsforestillinger (megalomani), forestillinger om magiske evner (omnipotens) eller særlige sygdomstegn (hypokondri). Derudover kan der være depressive forestillinger. Et eksempel kunne være, at man uden grund føler, at man alene pga. sin eksistens er skyld i, at Donald Trump blev præsident.   

Hyppigst forekommende er forfølgelsesforestillingen, hvor personen vil tro, at andre mennesker er efter én. 

Selvhenførende vrangforestillinger er, når personen tillægger tilfældige tegn, handlinger eller bemærkninger fra andre som havende en særlig betydning for ham. Lad os antage at en person gik forbi en kirke, hvor døren indtil kirken pludselig gik op. Her ville vedkommende med de selvhenførende vrangforestillinger kunne tænke, at det betød, at han var den udvalgte og måske endda Jesus. 

Udover disse forskellige temaer kan vrangforestillinger også præsentere sig ved, at personen føler, at han føler sig styret udefra. Det kan være via tankepåføring eller direkte styringsoplevelser, hvilket vil sige at personen kan føle, at han får påført handlinger, følelser eller viljeimpulser. 

Hvis man har vrangforestillinger, har man typisk behov for at komme i behandling hurtigt, da personen ofte vil have en sygdom, der kræver behandling.