Hvad betyder varetægtsfængsling?

Det betyder, at man bliver overvåget af politiet i et fængsel, indtil man bliver dømt af en dommer. Hvorfor man i første omgang kommer i sådan en situation, er heldigvis op til en selv, men det er i bund og grund, fordi man har begået en forbrydelse.

Hvad er det helt konkret?

Varetægtsfængsling er en fængsling af en sigtet person, som ikke er dømt ved en domstol. Personen er i kikkerten hos politiet og anklageren, hvor alle tegn tyder på, at vedkommende har begået den pågældende forbrydelse. Denne mistanke skal være stærkt begrundet, før en sådan type fængsling kan finde sted. Beviserne skal pege i retning af, at en eventuel dom kan falde. Det er dommeren, der bestemmer, hvorvidt den kriminelle skal smides en tur i brummen, indtil sagen er fulgt op af politiet og alle beviser indsamlet.

Ordbogen skriver, at en ‘varetægt’ er, når noget eller nogen er under nogens tilsyn, beskyttelse eller omsorg. Det kan spejles direkte over på en fængsling, hvor den fængslede også er under tilsyn eller opsyn hos politiet. 

Det kan sagtens lade sig gøre at få forlænget sin varetægtsfængsling, hvis man ikke er blevet dømt eller frikendt ved udløb af fængslingen. Det kræver, at man skal stilles for en dommer endnu engang, hvis den forlænges.

Hvorfor bliver man varetægtsfængslet?

Man ryger en tur ind i fængsel, hvis det vurderes, at den kriminelle muligvis kan besværliggøre en efterforskning eller eksempelvis true vidner til at lyve ved den endelige retssag.
Er man som kriminel “uheldig” kan denne fængsling godt komme til at foregå i isolation, hvor man ikke har nogen kontakt med andre fanger – eller på nogen måder får lov til at komme ud.

Det kan være problematisk, hvis en denne type fængsling trækker alt for meget ud. Er en mistænkt blevet varetægtsfængslet i en længere periode, hvor det viser sig, at han eller hun til slut bliver dømt, fratrækkes perioden hvor varetægtsfængslingen har fundet sted fra den endelig afsonings-periode.