Hvad er stump vold?

Stump vold er eksempelvis slag, spark eller andre former for vold forårsaget af en stump genstand. Med stump menes der en genstand, der hverken har kanter, hjørner eller spidser og derfor på sin vis er afrundet og uden nogle skarpe elementer.

Stump vold er opstået ved stumpe traumer, der eksempelvis kan være slag eller fald. Det kan inddeles i enten “aktiv”, hvor kroppen rammes af genstand eller “passiv” stump vold, hvor det i stedet er kroppen, der er i bevægelse og rammer noget.
I forbindelse med et retsmedicinsk tilsyn kigger man på ydre læsioner, der kan være med til at give en indikator for, hvorvidt volden er stump eller ej. Det kan være hudafskrabninger, som kan fortælle noget om retning af traumet – altså hvor slaget, sparket el.lign. er kommet fra. Det kan være blodunderløbne mærker. Her kan det enkelte våben give et karakteristisk mønster. 
Er ofret eksempelvis blevet slået med en politistav, der ingen kanter eller skarpe hjørner har, vil ofret have nogle tydelige mærker, der kan give retsmedicineren en klar indikation om, at der er blevet begået vold med en stump genstand. 

Er ofret stadig i live

Hvis ofret stadig er i live efter stump vold, skal lægerne være yderst opmærksomme på indre blødninger eller indre blodansamlinger, der kan være livstruende og i værste fald tage livet af ofret. Det er ikke altid, at man kan se indre blødninger i eksempelvis maven, hvilket kan være katastrofalt. De hyppigste årsager til død ved stump vold i og omkring maveregionen er slag til milt, lever og store blodkar. 
Andre indre blodansamlinger kan nogle gange vise sig i form af, hvad vi normalt kender som blå mærker på kroppen. De er heldigvis nemme at spotte for selv de mindst garvede retsmedicinere og politifolk. 

Man kan ofte læse avisoverskrifter, hvor der er blevet begået stump vold med genstande, der kan være nemme at få fat i, men samtidig forårsage store skader på ofre.