Hvad er et ligsyn?

Et ligsyn er en sikring af, hvorvidt et dødsfald er indtrådt, og dette afgøres af en læge. 
Denne læge skal undersøge de sene dødstegn. Derudover skal vedkommende fastslå dødsårsagen samt måden, hvorpå denne er indtruffet. Når alle disse elementer er blevet samlet sammen, skal den pågældende læge udfærdige en endelig dødsattest, hvilket du kan læse mere om her.

Flere forskellige typer

Man kan inddele et ligsyn i to forskellige typer. Den ene type er et ganske almindeligt ligsyn, hvor det andet er et retslægeligt ligsyn. Førstnævnte bliver ofte blot foretaget af afdødes egen praktiserende læge. Alternativt kan det foretages af den læge, der er til stede på et sygehus – altså den læge, som kender afdøde bedst.
Foregår det på et sygehus er det lægens ansvar at sikre identiteten af den afdøde person. 

Det retslægelige ligsyn foretages i stedet af en retslæge – altså en læge på vegne af Styrelsen for Patientsikkerhed, en retsmediciner eller en læge, der er blevet udvalgt af politidirektøren. Netop politiet er et vigtigt punkt i denne anden type tjek af afdøde, da et retslægeligt ligsyn foretages i samarbejde med politiet, og det bliver kun arrangeret, hvis den læge, som konstaterer døden, indberetter dødsfaldet til politiet. 
De formelle krav til det retslægelige ligsyn er, at mindst ét af de sene sikre dødstegn er til stede. Har du lyst til at læse mere om dødstegn, kan du gøre det her.

Et retslægeligt ligsyn kan føre til en retslægelig obduktion, hospitalsobduktion, eller blot direkte til begravelse eller kremering, hvis politiet vurderer, at det ikke er nødvendigt at obducere afdøde. 

Det foretages af en (god) grund

Der er mange grunde til, at det er en god idé at foretage disse grundige undersøgelser, inden en given person bliver erklæret død. En af dem er ganske åbenlys – nemlig frygten for at blive begravet levende, mange af os kan nikke genkendende til.