Hvad er ligpletter?

Ligpletter er kroppens tydelig tegn på, at døden er indtruffet. På latin er disse former for pletter også kaldet livores, og de er samtidig en del af de sene sikre dødstegn.
Ligpletterne udvikles efter ca. en halv time og er almindeligvis fuldt udviklet efter nogle timer, hvor de begynder at kunne ses på kroppen. Der er dog ofte stor tidsvariation fra krop til krop. 

Ligpletter skyldes, at de røde blodceller synker pga. tyngdekraften, og de viser sig således på kroppens nedadvendende flade. Det betyder derfor, at pletterne viser sig på ryggen, hvis afdøde eksempelvis ligger på ryggen. 
Derudover er det sted, man oftest først ser fremtræden af ligpletter, på steder hvor huden er tynd. Dette kunne eksempelvis være bag ved ørene. 

Indikator for dødstidspunktet

Farven på ligpletterne afspejler blodets farve på dødstidspunktet og kan derfor også være med til at fortælle om den respektive dødsårsag:
Lyserøde ligpletter ses ved en eventuelt kulilteforgiftning, mens man ved kvælning udvikler mørke og kraftige ligpletter, der har en helt anden farve.
Pletterne kan også give en klar indikator for, hvorvidt det giver mening at igangsætte hjertemassage, eller om det i givet fald giver mening at stoppe den igangværende genoplivning, hvis der vises tydelige farver.

Er der en retsmediciner til stede, vil vedkommende kunne klarlægge, om liget er blevet flyttet, da ligpletterne kan afsløre hvordan liget eksempelvis har ligget på et gulv eller lignende, da de, som det blev beskrevet lidt tidligere, søger nedad grundet tyngdekraften.

Hvis man eksempelvis læser om et lig, der bliver fundet i en lejlighed, bliver der meget ofte også beskrevet nogle tydelige ligpletter. De er samtidig også med til at sætte en stemning for læseren, da det for nogle kan give en form for kvalme og skabe en ægthed omkring det rum, der bliver beskrevet.