Hvad er indicier?

Indicier er stærke teorier og/eller antydninger, som leder politiets arbejde frem til beviser, hvilket i sidste ende kan lede efterforskningen til at få den mistænkte dømt eller frikendt. Disse indicier kan blive altafgørende i en sag, hvor den mistænktes sag ikke umiddelbart taler for sig selv. I en sag som eksempelvis Ubådssagen havde politiet stærke indicier om, at Kim Wall var blevet slået ihjel i Peter Madsens ubåd. Selvom han forsøgte med alle kneb at overbevise både advokat, politi og i virkeligheden også sig selv om, at han var uskyldig, så var indicierne så stærke, at man næsten ikke kunne undgå at se beviserne.

Kan man blive dømt på indicier?

I Danmark kan en mistænkt blive dømt for det, der bliver kaldt for “stærke indicier”. Det betyder i grove træk, at bevismaterialet ikke nødvendigvis behøver at være til stede. Hvis alting tyder på, at omstændighederne er, som man tror, så kan man i Danmark og andre skandinaviske lande blive dømt på blot indicier.
Der har også tidligere været skrevet meget om, at selveste NASA har fundet stærke indicier på, at der findes is på månen. Det kunne derfor betyde betyde, at deres forskning og undersøgelser viser, hvordan tingenes tilstand er.

Andre kendte sager

Der er også andre kendte sager som den førnævnte Ubådssag, hvor den mistænkte blev dømt alene på indicier. Eksempelvis den tidligere sygeplejerske Christina Hansen, der blev idømt livstid for drab på Nykøbing Falster Sygehus, og hun blev fældet udelukkende på baggrund af de stærke antydninger og ikke beviser.

Man kan naturligvis diskutere til verdens ende, om man burde kunne dømme mistænkte, hvis der ikke findes beviser for, at vedkommende har begået den pågældende kriminalitet. Men hvis alting tyder på, at den mistænkte er den skyldige, så er det op til domstolen at afgøre, hvorvidt han eller hun skal idømmes straf.