Hvad er en dødsattest?

En dødsattest er noget, der bliver udfærdiget ved et ligsyn foretaget af en læge. Det er først når ligsynet og dødsattesten er blevet udstedt, at liget må anbringes i en kiste eller føres til et kapel. En dødsattest er et retsligt dokument, og det betyder, at alle oplysninger skal angives korrekt og fuldstændigt af de personer, der er blevet udvalgt til den pågældende opgave. Derudover skal den underskrives af både politi og den pågældende læge. 
Før den enkelte dødsattest er udstedt, må afdøde ikke begraves, kremeres eller lægges i en kiste. 

Det kan dog gå galt

Der er tidligere tilfælde i Danmark, hvor en person, der er blevet erklæret død, har fået angivet et forkert CPR-nummer ved dødsattesten. Dette har naturligvis, som man kan forestille sig, skabt en masse problemer for den levende mand eller kvinde, der står tilbage med den “døde” persons CPR-nummer. Et CPR-nummer kan som bekendt kun anvendes én gang. Det betyder altså, at der er behov for et nyt til den levende person, og alt det, der hørte til det gamle CPR-nummer, “dør” med afdøde. På trods af at den levende naturligvis kan fortsætte sit liv uden bekymringer, skal vedkommende alligevel skifte sit CPR-nummer ud med et nyt for at undgå problemer i fremtiden – dette er uden undtagelse. Heldigvis er det ikke noget, der sker særlig ofte, men menneskelige fejl kan forekomme.

Dødsattesten udfærdiges af den læge som gennemfører ligsynet. Det kan således være en retslæge eller en alment praktiserende læge. Har du lyst til at læse mere om, hvad der foregår under et ligsyn, og hvad der sker efter, kan du læse artiklen om netop ligsyn her.

Første side af dødsattesten er nødvendig for at kunne foretage bisættelse eller begravelse. På anden side i dødsattesten skal der stå oplysning om dødsmåde og dødsårsag.