Hvad er et attrapvåben?

Et attrapvåben er en genstand – ofte er det et våben og deraf navnet – der ligner et rigtigt våben. Det kan ses i flere film, hvor skuespillere er udstyret med falske våben i diverse skudscener og skuddueller. Disse våben kan naturligvis ikke skyde, så attrapvåben er udelukkende skabt for syns skyld. I sådanne førnævnte situationer er der ingen grund til, at professionelle og sagt i gåseøjne “dyre” skuespillere, der ikke må komme til skade, har farlige og virkelige våben i hænderne. 

Hvorfor er der så stort et fokus på attrapvåben?

Udover film og andre hændelser, hvor man kan benytte sig af attrapvåben, ser man desværre også disse modelvåben brugt ved forskellige angreb rundt omkring i verden, hvor gerningsmændene eller -kvinderne ønsker at skræmme befolkningen uden at gøre egentlig skade. 
Lad os lige få en ting slået fast med det samme. Der er ingen forhåndskendskab til førnævnte angreb, og der opfordres heller ikke til sådanne i indlægget her. 

Skulle det dog ske, at man i verden ser endnu et angreb, hvor der bruges attrapvåben, vil vi ganske givet også kunne læse i nyhederne, at gerningsmanden eller -mændene er blevet slået ihjel af politiet. Det skyldes, at politiet af gode grunde ikke kan se forskel på et ægte våben og et falsk modelvåben på afstand.
Peter Madsen brugte ligeledes en attrap, da han flygtede fra fængslet i 2020. Dette var med til at holde politiet på afstand, da de ikke kunne afgøre, hvorvidt det var et ægte eller falsk våben, han holdt.
Læs eksempelvis TV2s artikel her.

Man har set attrapper i adskillige år, og det er ikke kun i forbindelse med kriminelle handlinger, disse bruges. I gamle dage hvor krig og ødelæggelse hærgede kloden, brugte militæret falske kanoner, fly og hangarer for at symbolisere størrelsen af deres hær over for fjendens konstante patruljerende fly.

Attrapper i fiktionens verden

Vi kan samtidig også læse i et hav af kriminalromaner og spændingsromaner, at gerningsmænd udstyrer eventuelle tilfangetagne personer med attrapvåben, dragter og andet udstyr, så de ligner de “rigtige” gerningsmænd i politiets øjne.